درباره بانک زمین

بانک زمین

بر اساس سند چشم انداز ۲۰ ساله و برنامه های توسعه اقتصادی کشور، کشاورزی و تولید محصولات کشاورزی به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه مورد توجه قرار گرفته است. بانک کشاورزی که تنها بانک تخصصی در بخش کشاورزی و تامین کننده ی اصلی اعتبارات برای توسعه کشاورزی در کشور است به منظور پیشگامی در جلب و جذب سرمایه های بخش خصوصی و هدایت صحیح آن ها و به منظور استفاده بهینه از ظرفیت های منابع آب و خاک و رشد سرمایه گذاری در این زمینه، اقدام به تاسیس شرکت توسعه و عمران اراضی کشاورزی (بانک زمین) در قالب سرمایه گذاری مستقیم نموده است.

این شرکت در سال ۱۳۷۱ با هدف سرمایه گذاری در طرح های آب و خاک و احیاء اراضی به منظور ایجاد اشتغال و کمک به استقلال اقتصادی کشور از طریق تولید محصولات زراعی و باغی استراتژیک، فعالیت خود را بر اساس قانون تجارت آغاز نموده و طرح های بزرگی را احیاء و به بهره برداری رسانیده است.

شرکت توسعه و عمران اراضی کشاورزی همچنین از سال ۱۳۸۵ به موجب توافقات به عمل آمده بین بانک کشاورزی و وزارتخانه های جهاد کشاورزی و نیرو و به منظور افزایش سرمایه گذاری در طرح های کلان آب و خاک و ایجاد اشتغال برای جوانان و متقاضیان واجد شرایط، به ویژه تحصیل کردگان رشته های کشاورزی، رشد چشمگیری در واگذاری اراضی ملی و دولتی مستعد، جذب اعتبارات دولتی و تسهیلات بانکی و در نهایت احیاء و توسعه اراضی کشاورزی و احداث مجتمع های تولیدی داشته است. این شرکت با انجام مطالعات مورد نیاز توسط مهندسین مشاور توانمند و استفاده مطلوب از منابع اعتباری و به کارگیری پیمانکاران قدرتمند، پروژه های بزرگی را سرمایه گذاری و احیاء نموده است که قسمتی از طرح های احیاء شده به متقاضیان به صورت اجاره به شرط تملیک واگذار گردیده و بخشی دیگر از اراضی در دست اجرا می باشند که پس از احیاء با هزینه تمام شده به بهره برداران واجد شرایط واگذار خواهد گردید.

امید است این حرکت نو که در نتیجه تعامل گسترده و سازنده دولت و بانک کشاورزی به منظور استفاده بهینه از ظرفیت های آب و خاک کشور آغاز گردیده، روز به روز گسترده تر شده و موجبات گسترش عدالت اجتماعی، تحقق سیاست های کلان کشور در بخش کشاورزی، شکوفایی اقتصاد، تولید محصولات کشاورزی و ایجاد اشتغال مفید و مولد گردد.

اهداف و وظایف

 • ایجاد اشتغال مولد برای فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی و سایر متقاضیان واجد شرایط
 • استفاده بهینه از اعتبارات دولتی و تسهیلات بانکی در بخش کشاورزی
 • تسهیل در ارائه خدمات بانکی به متقاضیان و بهره برداران از طرح های اجرایی شرکت
 • افزایش حجم سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
 • فراهم آوردن زمینه بهره برداری مطلوب از منابع آب و خاک
 • تسهیل در واگذاری زمین و واحدهای تولیدی

بـرای نیل به اهـداف، قدم های زیر برداشته می شود

 • معرفی اراضی مستعد و بلامعارض به بانک زمین توسط سازمان جهاد کشاورزی استان
 • واگذاری اراضی مستعد به بانک زمین توسط سازمان جهاد کشاورزی استان وبا هدایت و راهنمایی سازمان امور اراضی
 • انجام مطالعات زیر ساختها و سازه ها در مجتمع ها توسط سازمان جهاد کشاورزی
 • اجرای زیرساختها در مجتمع ها توسط سازمان جهاد کشاورزی استان و از محل اعتبارات دولتی
 • تامین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای سازه ها توسط بانک کشاورزی بر اساس طرح مدون و مصوب
 • اجرای سازه ها توسط بانک زمین بر اساس مطالعات انجام شده
 • شناسایی متقاضیان توسط سازمان جهاد کشاورزی و معرفی به بانک زمین
 • عقد قرارداد واگذاری زمین و واحدهای تولیدی توسط بانک کشاورزی به صورت اجاره به شرط تملیک

طرح های موضوع فعالیت شرکت

 • توسعه و احیای اراضی کشاورزی برای احداث باغ و زراعت
 • احداث مجتمع های گلخانه ای (هیدروپونیک – خاکی)
 • احداث مجتمع های دامداری (شیری – پرواری)
 • احداث مجتمع های آبزی پروری (میگو- ماهیان گرم آبی- ماهیان سردآبی)