احیای اراضی، استقلال اقتصادی، امنیت غذایی

درباره بانک زمین

شرکت توسعه و عمران اراضی کشاورزی

مراحل و فرآیند اجرای طرح ها

شرکت توسعه و عمران اراضی کشاورزی

طرح ها و پروژه ها

شرکت توسعه و عمران اراضی کشاورزی

درباره بانک زمین

بر اساس سند چشم انداز ۲۰ ساله و برنامه های توسعه اقتصادی کشور، کشاورزی و تولید محصولات کشاورزی به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه مورد توجه قرار گرفته است. بانک کشاورزی که تنها بانک تخصصی در بخش کشاورزی و تامین کننده ی اصلی اعتبارات برای توسعه کشاورزی در کشور است به منظور پیشگامی در جلب و جذب سرمایه های بخش خصوصی و هدایت صحیح آن ها و به منظور استفاده بهینه از ظرفیت های منابع آب و خاک و رشد سرمایه گذاری در این زمینه، اقدام به تاسیس شرکت توسعه و عمران اراضی کشاورزی (بانک زمین) در قالب سرمایه گذاری مستقیم نموده است.

این شرکت در سال ۱۳۷۱ با هدف سرمایه گذاری در طرح های آب و خاک و احیاء اراضی به منظور ایجاد اشتغال و کمک به استقلال اقتصادی کشور از طریق تولید محصولات زراعی و باغی استراتژیک، فعالیت خود را بر اساس قانون تجارت آغاز نموده و طرح های بزرگی را احیاء و به بهره برداری رسانیده است.

شرکت توسعه و عمران اراضی کشاورزی همچنین از سال ۱۳۸۵ به موجب توافقات به عمل آمده بین بانک کشاورزی و وزارتخانه های جهاد کشاورزی و نیرو و به منظور افزایش سرمایه گذاری در طرح های کلان آب و خاک و ایجاد اشتغال برای جوانان و متقاضیان واجد شرایط، به ویژه تحصیل کردگان رشته های کشاورزی، رشد چشمگیری در واگذاری اراضی ملی و دولتی مستعد، جذب اعتبارات دولتی و تسهیلات بانکی و در نهایت احیاء و توسعه اراضی کشاورزی و احداث مجتمع های تولیدی داشته است. این شرکت با انجام مطالعات مورد نیاز توسط مهندسین مشاور توانمند و استفاده مطلوب از منابع اعتباری و به کارگیری پیمانکاران قدرتمند، پروژه های بزرگی را سرمایه گذاری و احیاء نموده است که قسمتی از طرح های احیاء شده به متقاضیان به صورت اجاره به شرط تملیک واگذار گردیده و بخشی دیگر از اراضی در دست اجرا می باشند که پس از احیاء با هزینه تمام شده به بهره برداران واجد شرایط واگذار خواهد گردید.

امید است این حرکت نو که در نتیجه تعامل گسترده و سازنده دولت و بانک کشاورزی به منظور استفاده بهینه از ظرفیت های آب و خاک کشور آغاز گردیده، روز به روز گسترده تر شده و موجبات گسترش عدالت اجتماعی، تحقق سیاست های کلان کشور در بخش کشاورزی، شکوفایی اقتصاد، تولید محصولات کشاورزی و ایجاد اشتغال مفید و مولد گردد.