موقعیت جغرافیایی طرح:

استان لرستان، شهرستان خرم آباد، روستاى دیناروند

مشخصات مجتمع:

کل مساحت عرصه ۳۲ هکتار

۳۲ هکتار مساحت طراحی شده

داراى ۵۵ واحد ۲۳۰۴ متر مربعى  ۲۸ واحد گلخانه توت فرنگى و ۲۷ واحد گلخانه رز هلندى.

مشخصات فنى واحدها:

– اسکلت سازه ها از نوع گالوانیزه گرم و اتصال پیچ و مهره، پوشش سقف و بدنه ضد گرما و مقاوم در برابر آفت کش ها

– سیستم گرمایش مجتمع: کوره هواى گرم

– سیستم هواکش: سیرکولاسیون هوا در گلخانه

– سیستم آبیارى گلخانه: سیستم آبیارى تحت فشار قطره اى

تولیدات سالانه مجتمع:

بالغ بر ۴۵۰ تن توت فرنگى و ۵ میلیون شاخه گل

اشتغالزایى طرح:

حدود ۱۲۰ نفر

اجراى عملیات زیر بنایى:

عملیات زیربنایى مجتمع توسط سازمان جهاد کشاورزى استان لرستان انجام شده است.

میزان کل منابع مالى مورد نیاز طرح:

اجراى این طرح نیاز به ۵۸/۱ میلیارد ریال منابع مالى داشته، که از محل اعتبارات تلفیقى(وزارت جهاد کشاورزى و بانک کشاورزى)و از طریق بانک کشاورزى استان لرستان تامین شده است.

تعداد واحدهای واگذار شده: ۴۳ واحد

تعداد واحدهای باقیمانده : ۱۲ واحد