موقعیت جغرافیایی طرح :

استان سیستان و بلوچستان ، شهرستان خاش ،  منطقه دوربن

مشخصات مجتمع :

کل مساحت عرصه ۶۴/۷۲ هکتار

مساحت طراحی شده (۳۱ هکتارناخالص )

۲۳ واحد ۳۲۴۰ مترمربعی (۱۰۸۰ مترمربع گلخانه تولید خیار و ۲۱۶۰ مترمربع گلخانه تولید گوجه فرنگی ) جمعاً ۷۴۵۲۰ مترمربع اجرا شده است.

مشخصات فنی واحدها :

– اسکلت سازه ها از نوع گالوانیزه گرم و اتصال پیچ و مهره ، پوشش سقف و بدنه پلاستیک ضد گرما و مقاوم در برابر آفت کش ها

– سیستم گرمایش مجتمع : سیستم کوره های گرم مطابق استاندارد کوره های هوای گرم احتراق مستقیم و گرم کننده غیر مستقیم هوا و استاندارد ۵۹۹۱ BS

– سیستم هواکش سیرکولاسیون هوا در گلخانه ها ، از نوع آکسیال با موتور ۰/۷ کیلو وات و پروانه های استیل

– سیستم آبیاری گلخانه : سیستم آبیاری تحت فشار قطره ای

تولیدات سالانه مجتمع :

بالغ بر ۱۳۳۰۰ تن گوجه فرنگی و ۱۲۵۰ تن خیار

اشتغالزایی مستقیم طرح :

حدود ۹۰ نفر

اجرای عملیات زیربنائی :

عملیات زیربنایی مجتمع توسط سازمان جهاد کشاورزی استان انجام شده است .

میزان کل سرمایه گذاری و منابع تامین تسهیلات طرح :

اجرای این طرح نیاز به ۳۶ میلیارد ریال منابع مالى داشته که از محل اعتبارات تلفیقى(وزارت جهاد کشاورزى و بانک کشاورزى) و از طریق بانک کشاورزى استان سیستان و بلوچستان تامین شده است.

 واگذاری طرح :

واگذار شده: ۱۶ واحد

باقیمانده: ۷ واحد