موقعیت جغرافیایی طرح :

استان کردستان ، ۴۰ کیلومتری شهرستان سروآباد ، روستای دیوزناو و جولان ده

مشخصات مجتمع :

-کل مساحت عرصه ۲ هکتار ناخالص

– مساحت خالص هر واحد شامل ۲۶۵ متر مربع استخر و ۷۰ متر مربع ساختمان بهره بردارى است.

۳۸ واحد استخر ۱۰ تنى که هر استخر شامل ۲ کانال با عرض کف ۲ متر و طول ۶۶/۲ متر است، که در سه پله ۲۰ مترى اجرا شده است.

۳۸ ساختمان بهره بردارى ونگهدارى به صورت دو طبقه و با اسکلت فولادى

منبع تامین آب :

رود سیروان و چشمه تلوکسان روستای دیوزناو

اهداف طرح :

استفاده بهینه از منابع آب و خاک ، ایجاد اشتغال برای اهالی منطقه و افزایش محصولات تولیدی به ازای واحد آب مصرفی

تولیدات سالانه مجتمع :

۳۸۰ تن ماهی قزل آلا

اشتغالزایی طرح:

۲۸۵ نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم

اجرای عملیات زیربنائی :

عملیات زیربنایی توسط سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان انجام شده است .

منابع مالى طرح:

میزان کل سرمایه گذارى در این مجتمع ۱۶۳۸۶ میلیون ریال است، که از طریق بانک کشاورزى استان کردستان و از محل اعتبارات طرح هاى افزایش تولید آبزیان تامین گردیده است.

تعداد واحد واگذار شده به بهره برداران:

۳۸ واحد