موقعیت جغرافیایی طرح :

استان کردستان ،کیلومتر ۳ جاده کامیاران- مریوان، در مجاورت روستای آهنگران

مشخصات مجتمع :

کل مساحت عرصه ۱۰ هکتار

۲۲ واحد ۳۰ راسی گاو شیری

۲۲ واحد سرایدارى

۲۲واحد اصطبل، انبار علوفه، سیلوها، بهار بندها، آخوربهاربندها، چاله شیردوشى و زایشگاه ها

تولیدات سالانه مجتمع :‌

-۵۱۷۴ تن شیر

-۶۶ تن گوشت قرمز

-۱۶۵ راس تلیسه مازاد

-۵۰۹۲ تن کود

اشتغالزایی مستقیم طرح :

۷۸نفر

اجرای عملیات زیربنائی :

خدمات زیربنایی مورد نیاز در مجتمع توسط سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان انجام شده است.

میزان کل سرمایه گذاری طرح :

میزان کل سرمایه گذارى در این طرح۲۲۵۴۰ میلیون ریال است، که از طریق بانک کشاورزى استان کردستان

و از محل اعتبارات SME تامین گردیده است.

تعداد واحد واگذار شده به بهره برداران:۲۲ واحد