موقعیت جغرافیایی طرح :

استان کردستان ،کیلومتر ۵ جاده مریوان – سنندج ، در مجاورت روستای ریخلان

مشخصات مجتمع :

کل مساحت عرصه ۸/۲ هکتار

۱۰ واحد ۳۰ راسی گاو شیری

تولیدات سالانه مجتمع :

– ۲۳۵۲ تن شیر

– ۳۰ تن گوشت قرمز

– ۷۵ راس تلیسه مازاد

– ۱۸۱۸ تن کود

اشتغالزایی مستقیم طرح :

۴۲ نفر

اجرای عملیات زیربنائی :

خدمات زیربنایی مورد نیاز در مجتمع توسط سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان انجام شده است

میزان کل سرمایه گذاری طرح :

میزان کل سرمایه گذاری در این طرح ۱۰۸۰۰ میلیون ریال است ، که از طریق بانک کشاورزی استان کردستان واز محل اعتبارات SME تامین گردیده است.