موقعیت جغرافیایی و وسعت اراضی طرح :

استان چهارمحال و بختیاری ، روستای صفاآباد شهرستان چلگرد

اراضی طرح به مساحت حدود ۲۰۰هکتار از اراضی روستای صفاآباد است (دسترسی به اراضی از طریق جاده آسفالته چلگرد به دوآب-اردل امکانپذیر است).

عملیات اجرایی طرح :

– اجراى خطوط لوله گذاری با لوله پلی اتیلن با اقطار مختلف به طول ۳۳/۵ کیلومتر

– احداث حوضچه شیرآلات

– حمل و نصب لوله های آبده به طول ۷۳۶ کیلومتر

منبع تامین آب :

رودخانه دوآب صمصامی

تولیدات سالانه طرح :‌

بیش از۴۸۰ تن بادام

اشتغالزایی طرح :

حدود ۲۱۳ نفر پیش بینى شده است.

تامین آب طرح :

عملیات تامین آب طرح به کارفرمایى سازمان جهاد کشاورزى استان در حال انجام می باشد.

محل و میزان تامین اعتبار طرح :

اعتبار مورد نیاز اجراى این طرح به میزان۹۵۷۹ میلیون ریال از محل اعتبارات بند ط ماده ۱۷ قانون برنامه چهارم توسعه و بند د تبصره ۳ قانون بودجه سال ۸۶مرتبط با وزارت نیرو و جهاد کشاورزی و از طریق بانک کشاورزى استان تامین گردیده است.