موقعیت جغرافیایی و وسعت اراضی طرح :

استان چهارمحال و بختیاری،  روستای افسرآباد شهرستان کوهرنگ

اراضی طرح به مساحت ۳۳۰هکتار از اراضی منابع طبیعی روستای افسرآباد است .

عملیات اجرایی طرح :

– اجراى خطوط لوله گذاری با لوله پلی اتیلن به اقطار ۳۲ تا ۳۱۵ میلیمتر به طول ۷۰/۷ کیلومتر

– احداث جاده سرویس به طول ۵/۷ کیلومتر

– احداث ۱۶۳ دستگاه حوضچه شیرآلات

– عملیات نصب ایستگاه کنترل مرکزى

– احداث ابنیه های فنی مورد نیاز در مسیر های لوله گذاری

– پهن و نصب کردن لترال های قطره ای به طول ۱۳۶۵ کیلومتر و نصب ۲۰۴۵۰۴ قطره چکان

منبع تامین آب :

رودخانه کوهرنگ از سرشاخه های کارون

تولیدات سالانه طرح :‌

بیش از۷۰۰ تن بادام

اشتغالزایی طرح :

حدود ۳۵۰نفر پیش بینى شده است.

تامین آب طرح :

عملیات تامین آب طرح به کارفرمایى سازمان جهاد کشاورزى استان در حال انجام می باشد.

محل و میزان تامین اعتبار طرح :

اعتبار مورد نیاز اجراى این طرح به میزان۲۰۵۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات بند ط ماده ۱۷ قانون برنامه چهارم توسعه و بند د تبصره ۳ قانون بودجه سال ۸۶مرتبط با وزارت نیرو و جهاد کشاورزی و از طریق بانک کشاورزى استان تامین گردیده است.