موقعیت جغرافیایى و وسعت اراضى طرح:

منطقه طرح در استان زنجان، شهرستان طارم، روستاى  هزاررود قرار گرفته است. دسترسى به اراضى طرح از طریق جاده زنجان- طارم امکان پذیر است.

وسعت اراضى محدوده طرح ۳۰۸ هکتار مى باشد.

عملیات اجرایی طرح:

-احداث و حفر یک حلقه چاه دهانه گشاد و گالری های تغذیه کننده چاه

-استخرهای ذخیره آب و ایستگاههای پمپاژ و خط انتقال آب فولادی

-۵.۷ کیلومتر جاده دسترسی

– اجراى عملیات شبکه آبیاری قطره ای به مساحت ۳۰۸ هکتار

-۸۹۱۳۶ متر لوله گذاری با لوله پلی اتیلن با متعلقات

-۱۵۶۰۰ متر لوله آبده ۱۶ میلی متری

-نصب ۹ دستگاه کنترل مرکزی

-احداث ۳۴۴۸۰ متر جاده سرویس

-احداث ۶ حوضچه آرامش

منبع تامین آب:

رودخانه قزل اوزن از شاخه هاى مهم رودخانه سفید رود

تامین آب طرح:

بخشی از عملیات تامین آب طرح به کارفرمایى سازمان جهاد کشاورزى استان زنجان انجام شده است.

تولیدات سالانه طرح:

بیش از ۱۸۰۰  تن زیتون

اشتغالزایى طرح:

حدود ۳۰۰ نفر پیش بینى شده است.

منابع مالى مورد نیاز طرح:

تسهیلات مورد نیاز اجراى طرح تکمیل، تامین ، انتقال و شبکه آبیارى تحت فشار به مبلغ ۷۳۰۰میلیون ریال از محل اعتبارات طرح توسعه بخش کشاورزی سال ۱۳۹۰ از طریق بانک کشاورزى استان زنجان تامین شده است.

لازم به توضیح است که خط انتقال با کارفرمایى سازمان جهاد کشاورزى استان اجرا گردیده است.