موقعیت جغرافیایى و وسعت اراضى طرح:

منطقه طرح در استان چهارمحال بختیاری، شهرستان کوهرنگ، روستاى بیدامین قرار گرفته است. دسترسى به اراضى طرح از طریق جاده کوهرنگ به بیدامین امکان پذیر است.

وسعت اراضى محدوده طرح ۱۷۸ هکتار مى باشد.

عملیات اجرایی طرح:

– حفر یک حلقه چاه ، احداث ایستگاه پمپاژ و کنترل مرکزى

– اجراى خط انتقال اصلى فولادی به قطر ۳۰۰ میلیمتر و به طول ۲۰۰۰ متر

– احداث جاده سرویس به طول ۱۲.۵کیلومتر

– اجراى شبکه آبیارى تحت فشار قطره اى در سطح ۱۷۸ هکتار

منبع تامین آب:

رودخانه شهریار (همان رودخانه کوهرنگ که در آن منطقه شهریاری نامیده می شود)

تولیدات سالانه طرح:

بیش از ۴۴۰۰۰  تن سیب

اشتغالزایى طرح:

حدود ۳۷۰  نفر بطور مستقیم پیش بینى شده است.

منابع مالى مورد نیاز طرح:

اعتبار مورد نیاز اجراى طرح شبکه آبیارى تحت فشار به مبلغ ۲۹۶۸۷ میلیون ریال از محل اعتبارات طرح توسعه بخش کشاورزی سال ۹۰ از طریق بانک کشاورزى استان چهارمحال بختیاری تامین شده است.