موقعیت جغرافیایى و وسعت اراضى طرح:

اراضى طرح در استان قزوین ، شهرستان لوشان، روستاى خاگینه واقع شده است.

وسعت اراضى طرح ۵۱۱ هکتار مى باشد.

عملیات اجرایی طرح:

– احداث ۳ کیلومتر خط انتقال از چاه تا استخر شماره ۱ و ۰.۹ کیلومتر از استخر شماره ۱ به استخر شماره ۲

– احداث ۲ ساختمان و تاسیسات وابسته ایستگاه پمپاژ

– احداث ۲ مخزن ذخیره به حجم ۲۰۰۰ مترمکعب

– اجراى لوله های اصلی و فرعی شبکه آبیارى تحت فشار به طول حدود ۱۱ کیلومتر در سطح ۵۱۱ هکتار

-احداث ابنیه فنی حوضچه شیرآلات و فشارشکن

منبع تامین آب:

رودخانه شاهرود

تولیدات سالانه طرح:

بیش از  ۳۰۰۰ تن زیتون در سال

اشتغالزایى طرح:

حدود۴۸۰  نفر پیش بینى شده است.

منابع مالى مورد نیاز طرح:

برآورد اولیه اعتبار مورد نیاز جهت تامین و انتقال آب  به میزان ۴۸ میلیارد ریال  (جهت ۵۱۱ هکتار)  پیش بینی می گردد که بخشی از آن  توسط سازمان تامین و مابقی  از سوی بانک زمین تامین خواهد شد و حتی المقدور  سعی خواهدشد  در جهت کاهش هزینه های طرح از منابع بلاعوض  دولتی و تسهیلات بانکی استفاده شود .