موقعیت جغرافیایی طرح :

استان کردستان ، ۱۵ کیلومتری بخش مرکزی شهرستان کامیاران ، در مجاورت روستای ماویان

مشخصات مجتمع :

کل مساحت عرصه ۲/۷۶۴ هکتار

دارای ۵ واحد و ۱۰ سالن

مجموع مساحت سالن های گلخانه ۱۳۳۰۰ مترمربع + ۵ دستگاه ساختمان بهره برداری در ۲ طبقه ( هر واحد ۸۰ متر مربع)

مساحت ساختمان های دفتری و انبار ۲۰۰ مترمربع

مشخصات فنی واحدها :

– اسکلت سازه ها از نوع گالوانیزه گرم و اتصلات پیچ و مهره ؛ پوشش مجتمع از جنس نایلون uv دار ۵ درصد

– سیستم گرمایش مجتمع بخاری هوای گرم مدل هلندی

– سیستم سرمایش فن و پد

– سیستم آبیاری تحت فشار قطره ای

تولیدات سالانه مجتمع :

۵۴۳/۲ تن

اشتغالزایی مستقیم طرح :

۱۶ نفر

اجرای عملیات زیربنائی :

عملیات زیربنایی توسط سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان انجام شده است .

میزان کل سرمایه گذاری طرح :

میزان کل سرمایه گذارى در این مجتمع ۸۸۲۷ میلیون ریال است و از محل اعتبارات تلفیقى(وزارت جهاد کشاورزى و بانک کشاورزى) و از طریق بانک کشاورزى استان کردستان تامین گردیده است.

تعداد واحد واگذار شده به بهره برداران: ۵ واحد

واحد باقیمانده: ۰ واحد