موقعیت جغرافیایى و وسعت اراضى طرح:

منطقه طرح در استان زنجان، شهرستان طارم، روستاى پاوه رود قرار گرفته است. دسترسى به اراضى طرح

از طریق جاده زنجان- طارم امکان پذیر است.

وسعت اراضى محدوده طرح ۴۰۵ هکتار مى باشد.

عملیات اجرایی طرح:

– احداث جاده های سرویس به طول تقریبی ۲۰ کیلومتر

– اجراى عملیات شبکه آبیاری قطره ای به مساحت ۴۰۱ هکتار

– احداث ساختمان بهره برداری به تعداد دو دستگاه به مساحت ۱۰۰ مترمربع

– اجرای حوضچه شیرآلات مسیر خط انتقال و حوضچه های شبکه

-احداث استخرهای ذخیره به تعداد دو عدد از جنس پلیتون

-ساخت و نصب تابلوهای برق پمپها

-احداث ساختمان پمپاژ به مساحت ۱۲۳ مترمربع

-اجرای ابنیه هدایت آب در مسیر جاده های سرویس

احداث ۵ دستگاه سوله جهت پوشش ایستگاههای فیلتراسیون

منبع تامین آب:

رودخانه قزل اوزن از شاخه هاى مهم رودخانه سفید رود

تامین آب طرح:

بخشی از عملیات تامین آب طرح به کارفرمایى سازمان جهاد کشاورزى استان زنجان انجام شده است.

تولیدات سالانه طرح:

بیش از ۲۴۰۰  تن زیتون

اشتغالزایى طرح:

حدود ۴۰۰ نفر پیش بینى شده است.

منابع مالى مورد نیاز طرح:

تسهیلات مورد نیاز اجراى طرح تکمیل تامین، انتقال آب و شبکه آبیارى تحت فشار به مبلغ ۷۶۸۰۰میلیون ریال از محل اعتبارات طرح توسعه بخش کشاورزی سال ۱۳۹۰ از طریق بانک کشاورزى استان زنجان تامین شده است.

لازم به توضیح است که خط انتقال با کارفرمایى سازمان جهاد کشاورزى استان اجرا گردیده است